Digwow 挖好康

找什麼? 找什麼類別? 在哪裡找? 結束了嗎? 怎麼排序 更多選項
不分區/多區 | 9 天前
已過期
 • $24
 • $70
 • 66 折
看詳情

1盒-10隻$479 (平均每隻$47.9)2盒-20隻$838 (平均每隻$41.9)4盒-40隻$1596 (平均每隻$39.9)6盒-60隻$2310 (平均每隻$38.5)8盒-80隻$2952 (平均每隻$36.9)12盒-1... 看更多 »

不分區/多區 | 13 天前
已過期
 • $207
 • $500
 • 59 折
看詳情

方案1:3片 $1107 (平均每片$369) 方案2:5片 $1825 (平均每片$365) 方案3:9片 $3105 (平均每片$345) 方案4:12片$3876 (平均每片$323) 方案5:16片$5073 (... 看更多 »

不分區/多區 | 21 天前
只剩 3
 • $1694
 • $3000
 • 44 折
看詳情

1隻$23512隻$4468 (平均每隻$2234)3隻$6349 (平均每隻$2116.4)無蟹可及智利熟凍帝王蟹,嚴選隻隻飽滿帝王蟹,捕捉後川燙急速冷凍,新鮮營養完... 看更多 »

不分區/多區 | 37 天前
只剩 3
 • $2
 • $5
 • 96 折
看詳情

方案1:2包200粒 $ 580 (平均每粒 $2.9)方案2:4包400粒 $ 1000 (平均每粒 $2.5)方案3:6包600粒 $ 1320 (平均每粒 $2.2)方案4:8包800粒 $ 1440 (平均每... 看更多 »

不分區/多區 | 38 天前
已過期
 • $25
 • $84
 • 97 折
看詳情

方案1: 2包12顆$499 (平均每顆$41.6)方案2: 3包18顆$684 (平均每顆$38)方案3: 4包24顆$840 (平均每顆$35)方案4: 5包30顆$990 (平均每顆$33)方案5: 10包60... 看更多 »

不分區/多區 | 39 天前
已過期
 • $45
 • $100
 • 55 折
看詳情

方案1: 4包$316 (平均每包$79)方案2: 6包$414 (平均每包$69)方案3: 8包$520 (平均每包$65)方案4: 10包$590 (平均每包$59)方案5: 20包$1040 (平均每包$52)... 看更多 »

不分區/多區 | 49 天前
已過期
 • $144
 • $240
 • 94 折
看詳情

1箱(5斤)$980 (平均每斤$196)2箱(10斤)$1820 (平均每斤$182)3箱(15斤)$2580 (平均每斤$172)此檔為【預購商品】,請注意頁面所標示的最晚出貨日期... 看更多 »

不分區/多區 | 50 天前
已過期
 • $720
 • $240
 • 1 折
看詳情

1箱(5斤)$980 (平均每斤$196)2箱(10斤)$1820 (平均每斤$182)3箱(15斤)$2580 (平均每斤$172)此檔為【預購商品】,請注意頁面所標示的最晚出貨日期... 看更多 »

不分區/多區 | 52 天前
已過期
 • $27
 • $62
 • 56 折
看詳情

1包(13片入)$665 (平均每片$51.2)2包(26片入)$1038 (平均每片$40)3包(39片入)$1407 (平均每片$36.1)4包(52片入)$1780 (平均每片$34.3)5包(65片入)$2125 (平均... 看更多 »

不分區/多區 | 56 天前
已過期
 • $112
 • $200
 • 44 折
看詳情

方案1:3份$498 (平均每份$166)方案2:5份$698 (平均每份$139.6)方案3:10份$1288 (平均每份$128.8)方案4:20份$2188 (平均每份$109.4)方案1:3份$498 (平均每份... 看更多 »

不分區/多區 | 57 天前
已過期
 • $245
 • $550
 • 55 折
看詳情

方案1. 1入 $469方案2. 3入 $1377 (平均每入$459)方案3. 6入 $2574 (平均每入$429)方案4. 18入 $7182 (平均每入$399)方案5. 30入 $8970 (平均每入$299)重量... 看更多 »

不分區/多區 | 58 天前
已過期
 • $42
 • $120
 • 65 折
看詳情

5包$430 (平均每包$86)10包$660 (平均每包$66)15包$900 (平均每包$60)30包$1590 (平均每包$53)50包$2450 (平均每包$49) 快樂大廚超人氣糖燻雞腿,... 看更多 »